TK: Pozvánka na odborný seminář

V pátek 20. března 2020 se v posluchárně A335 (nebo v místnosti A330) od 14:30 hodin uskuteční odborný seminář Ing. Ondřeje Ťupy, kde bude presentovat metodiku a dosavadní výsledky své disertační práce na téma Image Analysis and Three–dimensional Modelling in Diagnostics of Motion Disorders.

 

Upozornění:

Vzhledem k nastalé situaci bude seminář probíhat formou tele-prezentace pomocí MS Teams. Máte-li zájem, kontaktujte prof. Procházku na emailu a.prochazka@ieee.org, poté budete začleněni do skupiny “ResearchGroupDSP” (pozn.: začlenění je jednoduché pro všechny z domény vscht.cz, ostatní zájemci budou připojeni jako hosté pomocí jejich emailové adresy). V případě problémů (přetížení sítě,…) prezentace pružně přejde do Skype, odkaz na hovor https://join.skype.com/mqCcxxPHVb5r, počet účastníků však bude omezen na 10.

Kategorie článků: