Oborová rada

Jméno Pracoviště
Předseda:
prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. FCHI VŠCHT
Ústav počítačové a řídicí techniky
Členové:
prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. FS ČVUT
Ústav přístrojové a řídicí techniky
doc. Ing. Ivo Bukovský, DrSc. FS ČVUT
Ústav přístrojové a řídicí techniky
prof. Ing. Stanislav Ďaďo, DrSc. FEL ČVUT
Katedra měření
doc. Ing. František Dušek, CSc. FEI UPCE
Katedra řízení procesů
prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. FEL ČVUT
Katedra měření
doc. Ing. Jaroslav Hofmann, CSc. FCHI VŠCHT
Ústav fyziky a měřicí techniky
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. FEL ČVUT
Katedra měření
doc. Ing. Josef Janeček, CSc. FMI TUL
Ústav mechatroniky a technické informatiky
prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. AV ČR
Fyziologický ústav
doc. Ing. Karel Kadlec, CSc.

FCHI VŠCHT
Ústav fyziky a měřicí techniky

doc. Ing. Miloš Kmínek, CSc. FCHI VŠCHT
Ústav počítačové a řídicí techniky
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. CIIRC ČVUT
Vědecké řízení platforem (Výzkum)
doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. FJFI ČVUT
Katedra softwarového inženýrství v ekonomii
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. FEL ČVUT
Katedra kybernetiky
doc. Ing. Vladimír Myslík, CSc. FCHT VŠCHT
Ústav fyziky pevných látek
prof. Ing. Jan Náhlík, CSc. FCHI VŠCHT
Ústav počítačové a řídicí techniky
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. FEL ČVUT
Katedra měření
prof. Ing. Pavel Sovka, CSc. FEL ČVUT
Katedra teorie obvodů
doc. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D. FCHT VŠCHT
Laboratoř informatiky a chemie
doc. RNDr. Daniel Turzík, CSc. FCHI VŠCHT
Ústav matematiky
prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc. FEL ČVUT
Katedra teorie obvodů
prof. Ing. Martin Vrňata, Dr. FCHI VŠCHT
Ústav fyziky a měřicí techniky