Oborová rada

Jméno Pracoviště
Předseda:
prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. FCHI VŠCHT
Ústav počítačové a řídicí techniky
Členové:
doc. Ing. Ivo Bukovský, DrSc. FS ČVUT
Ústav přístrojové a řídicí techniky
prof. Ing. Roman Čmejla, CSc. FEL ČVUT
Katedra teorie obvodů
doc. RNDr. Kateřina Helisová, Ph.D. FEL ČVUT
Katedra matematiky
doc. Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. FCHI VŠCHT
Ústav počítačové a řídicí techniky
doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. Otorinolaryngologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady
prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D. FCHI VŠCHT
Ústav počítačové a řídicí techniky
doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. FJFI ČVUT
Katedra softwarového inženýrství v ekonomii
doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. FCHI VŠCHT
Ústav počítačové a řídicí techniky
prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka FCHI VŠCHT
Ústav fyzikální chemie
doc. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA Univerzita obrany v Brně
Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. FCHI VŠCHT
Ústav počítačové a řídicí techniky
doc. Ing. Vladimír Schöltz, Ph.D. FCHI VŠCHT
Ústav fyziky a měřicí techniky
prof. Ing. Igor Schreiber, CSc. FCHI VŠCHT
Ústav chemického inženýrství
doc. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D. FCHT VŠCHT
Laboratoř informatiky a chemie
prof. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D. FCHI VŠCHT
Ústav chemického inženýrství
prof. Ing. Martin Vrňata, Dr. FCHI VŠCHT
Ústav matematiky