Oborová rada

Jméno Pracoviště
Předseda:
Aleš Procházka
prof. Ing. CSc.
VŠCHT, FCHI, Ústav počítačové a řídicí techniky
Členové:
Jiří Bíla
Prof. Ing. DrSc.
ČVUT, FS, Ústav přístrojové a řídicí techniky
Ivo Bukovský
doc. Ing. DrSc.
ČVUT, FS, Ústav přístrojové a řídicí techniky
Stanislav Ďaďo
prof. Ing. DrSc.
ČVUT, FEL, Katedra měření
František Dušek
doc. Ing. CSc.
UPCE, FEI, Katedra řízení procesů
Vladimír Haasz
prof. Ing. CSc.
ČVUT, FEL, Katedra měření
Jaroslav Hofmann
doc. Ing. CSc.
VŠCHT, FCHI, Ústav fyziky a měřicí techniky
Jan Holub
prof. Ing. Ph.D.
ČVUT, FEL, Katedra měření
Josef Janeček
doc. Ing. CSc.
TUL, FMI, Ústav mechatroniky a technické informatiky
Přemysl Jiruška
prof. MUDr. Ph.D.
AV ČR, Fyziologický ústav
Karel Kadlec
doc. Ing. CSc.
VŠCHT, FCHI, Ústav fyziky a měřicí techniky
Miloš Kmínek
doc. Ing. CSc.
VŠCHT, FCHI, Ústav počítačové a řídicí techniky
Vladimír Kučera
prof. Ing. DrSc.
ČVUT, CIIRC, Vědecké řízení platforem (Výzkum)
Jaromír Kukal
doc. Ing. Ph.D.
ČVUT, FJFI, Katedra softwarového inženýrství v ekonomii
Lenka Lhotská
doc. Ing. CSc.
ČVUT, FEL, Katedra kybernetiky
Vladimír Myslík
doc. Ing. CSc.
VŠCHT, FCHT, Ústav fyziky pevných látek
Jan Náhlík
prof. Ing. CSc.
VŠCHT, FCHI, Ústav počítačové a řídicí techniky
Pavel Ripka
prof. Ing. CSc.
ČVUT, FEL, Katedra měření
Pavel Sovka
prof. Ing. CSc.
ČVUT, FEL, Katedra teorie obvodů
Daniel Svozil
doc. Mgr. Ph.D.
VŠCHT, FCHT, Laboratoř informatiky a chemie
Daniel Turzík
doc. RNDr. CSc.
VŠCHT, FCHI, Ústav matematiky
Jan Uhlíř
prof. Ing. CSc.
ČVUT, FEL, Katedra teorie obvodů
Martin Vrňata
doc. Ing. Dr.
VŠCHT, FCHI, Ústav fyziky a měřicí techniky