Doporučené předměty pro sestavení studijního plánu

Při sestavování studijního plánu oboru doporučujeme volit předměty z nabídky Ústavu počítačové a řídicí techniky, příp. z nabídky VSČHT nebo nabídky jiných vysokých škol, které schválila oborová rada (viz tabulka):

Doporučené doktorské předměty jiných VŠ schválených oborovou radou
Název předmětu Garant předmětu
Fotonické obrazové systémy doc. Páta
FEL ČVUT
Virtuální realita doc. Žára
FEL ČVUT
Číslicové zpracování signálů prof. Sovka
FEL ČVUT
Distribuovaná umělá inteligence doc. Lhotská
FEL ČVUT
Metody rozpoznávání a rozhodování prof. Flusser
ÚTIA AV ČR
Speciální funkce a transformace ve zpracování obrazu prof. Flusser
ÚTIA AV ČR
Pokročilé zpracování obrazu prof. Haindl
ÚTIA AV ČR