Povinně volitelné předměty

Typ A

Povinně volitelné předměty typ A
Kód Název předmětu Garant předmětu
P409004 Procesní a systémové inženýrství prof. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.
P409005 Dynamika nelineárních chemicko-fyzikálních procesů - od oscilací ke strukturám prof. Ing. Igor Schreiber, CSc.
P413002 Numerická lineární algebra prof. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.
P413009 Moderní metody aplikované matematiky prof. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.
P444004 Chemické senzory prof. Ing. Dr. Martin Vrňata
P444009 Pokročilé metody měření v experimentální fyzice a chemii doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.
P445003 Analýza vícerozměrných biomedicínských dat MUDr. Oldřich Vyšata, Ph.D.
P445008 Číslicové zpracování signálů a obrazů prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.

Typ B

Povinně volitelné předměty typ B
Kód Název předmětu Garant předmětu
P403002 Statistická termodynamika doc. Mgr. Alexandr Malijevský, Ph.D.
P444001 Spektroskopie cirkulárního dichroismu prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc.
P444005 Programové prostředky pro měření a řízení Ing. Přemysl Fitl, Ph.D.
P444007 Organická elektronika a fotonika RNDr. Pavel Galář, Ph.D.
P444010 Optická a elektronová mikroskopie Ing. Jan Vlček, Ph.D.
P445010 Pokročilé metody řízení procesů doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.
P445003 Analýza vícerozměrných biomedicínských dat doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.
P445012 Experimentální identifikace doc. Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.

Po domluvě se školitelem si lze zvolit i libovolný jiný předmět z nabídky VSČHT nebo nabídky jiných vysokých škol, který je vhodný pro téma disertční práce. Výsledný studijní plán schvaluje oborová rada.