Aktuálně pro studenty doktorských oborů

V rámci programu DreamSpark software firmy Microsoft zdarma

Vloženo před 5 let 4 měsíce
Program Microsoft DreamSpark Premium (dříve MSDN AA) je navržen specificky pro střední a vyšší školy a katedry vysokých škol vyučující odbornou práci na počítači, akademické laboratoře a studenty in... více

Fenomenologické modelování informační funkce mozkové kůry pomocí spojených chaotických neuronových toků

Vloženo před 5 let 4 měsíce
V pátek 14. listopadu 2014 pokračuje cyklus odborných přednášek a seminářů na ÚPŘT přednáškou MUDr. Vyšaty a RNDr. Cejnara Fenomenologické modelování informační funkce mozkové kůry pomocí spojených... více

Přednáška Registrace a analýza obrazů ve studiu optické neuritidy

Vloženo před 5 let 5 měsíců
V pátek 17. října 2014 bude pokračovat cyklus odborných přednášek a seminářů na ÚPŘT přednáškou prof. Procházky, MUDr. Vyšaty a Ing. Vavryčukové-Dudášové Registrace a analýza obrazů ve studiu optick... více

Semináře na téma Číslicové zpracování signálů a obrazů

Vloženo před 5 let 5 měsíců
V zimním semestru zahajuje prof. Procházka cyklus odborných přednášek a seminářů zaměřených na téma Číslicové zpracování signálů a obrazů v biomedicínských a inženýrských oblastech. Cyklus je urč... více

Pražský informatický seminář každý 4. čtvrtek v měsíci

Vloženo před 5 let 6 měsíců
Vždy 4. čtvrtek v měsíci se v 16 h (s výjimkou letních měsíců a prosince) se bude konat Pražký informatický seminář, a to v budově FEL ČVUT na Karlově náměstí nebo v budově MFF UK na Malostranském n... více

Strážce uveřejněných projektových výzev a pořádané semináře

Vloženo před 5 let 6 měsíců
Oddělení VaV za podpory projektu KAMPUŠ (EUPRO II MŠMT) připravilo novou aplikaci pro ty, kteří chtějí mít přehled o dotačních příležitostech a výzvách v ČR i v zahraničí. Aplikace ReasearApp kromě... více

Šablona a termín pro sestavení plánu studia nových doktorandů

Vloženo do : Aktuality, Doktorské studium
Vloženo před 5 let 6 měsíců
Studijní plán nově nastupujících doktorandů je nutné sestavit nejpozději do 30. září 2014 a odevzdat v tištěné podobě na sekretariátu ústavu.

TK: Požadavky v oblasti vědecké a tvůrčí práce doktorandů

Vloženo do : Aktuality, Doktorské studium
Vloženo před 5 let 6 měsíců
Oborová rada doktorského studijního oboru Technická kybernetika schválila požadavky v oblasti věděcké a tvůrčí práce současně studujících doktorandů. Každý doktorand oboru musí před podáním žádosti... více

Aplikace a termín pro vyplňování aktivit doktorandů za rok 2013/2014

Vloženo do : Aktuality, Doktorské studium
Vloženo před 5 let 6 měsíců
Od akademického roku 2014/2015 studenti doktorských programů VŠCHT použijí k vykazování ročních pedagogických a věděckých aktivit novou webovou aplikaci eDoktorand.vscht.cz. Aktivity za minulý akade... více

Nově platný výnos děkana o doktorském studiu na FCHI

Vloženo do : Aktuality, Doktorské studium
Vloženo před 5 let 7 měsíců
Od akademického roku 2014/2015 vyšel v platnost nový výnos děkana o doktorském studiu na Fakultě chemicko-inženýrské, který upřesňuje průběh studia a obhajobu doktorské disertační práce.

Stránky

Přihlásit se k odběru Doktorské studium