Aktuálně pro studenty doktorských oborů

Přednáška Registrace a analýza obrazů ve studiu optické neuritidy

Vloženo před 8 let 3 měsíce
V pátek 17. října 2014 bude pokračovat cyklus odborných přednášek a seminářů na ÚPŘT přednáškou prof. Procházky, MUDr. Vyšaty a Ing. Vavryčukové-Dudášové Registrace a analýza obrazů ve studiu optick... více

Semináře na téma Číslicové zpracování signálů a obrazů

Vloženo před 8 let 3 měsíce
V zimním semestru zahajuje prof. Procházka cyklus odborných přednášek a seminářů zaměřených na téma Číslicové zpracování signálů a obrazů v biomedicínských a inženýrských oblastech. Cyklus je urč... více

Pražský informatický seminář každý 4. čtvrtek v měsíci

Vloženo před 8 let 4 měsíce
Vždy 4. čtvrtek v měsíci se v 16 h (s výjimkou letních měsíců a prosince) se bude konat Pražký informatický seminář, a to v budově FEL ČVUT na Karlově náměstí nebo v budově MFF UK na Malostranském n... více

Strážce uveřejněných projektových výzev a pořádané semináře

Vloženo před 8 let 4 měsíce
Oddělení VaV za podpory projektu KAMPUŠ (EUPRO II MŠMT) připravilo novou aplikaci pro ty, kteří chtějí mít přehled o dotačních příležitostech a výzvách v ČR i v zahraničí. Aplikace ReasearApp kromě... více

Šablona a termín pro sestavení plánu studia nových doktorandů

Vloženo do : Aktuality, Doktorské studium
Vloženo před 8 let 4 měsíce
Studijní plán nově nastupujících doktorandů je nutné sestavit nejpozději do 30. září 2014 a odevzdat v tištěné podobě na sekretariátu ústavu.

TK: Požadavky v oblasti vědecké a tvůrčí práce doktorandů

Vloženo do : Aktuality, Doktorské studium
Vloženo před 8 let 4 měsíce
Oborová rada doktorského studijního oboru Technická kybernetika schválila požadavky v oblasti věděcké a tvůrčí práce současně studujících doktorandů. Každý doktorand oboru musí před podáním žádosti... více

Aplikace a termín pro vyplňování aktivit doktorandů za rok 2013/2014

Vloženo do : Aktuality, Doktorské studium
Vloženo před 8 let 4 měsíce
Od akademického roku 2014/2015 studenti doktorských programů VŠCHT použijí k vykazování ročních pedagogických a věděckých aktivit novou webovou aplikaci eDoktorand.vscht.cz. Aktivity za minulý akade... více

Nově platný výnos děkana o doktorském studiu na FCHI

Vloženo do : Aktuality, Doktorské studium
Vloženo před 8 let 5 měsíců
Od akademického roku 2014/2015 vyšel v platnost nový výnos děkana o doktorském studiu na Fakultě chemicko-inženýrské, který upřesňuje průběh studia a obhajobu doktorské disertační práce.

Termín konání slavnostní promoce nových doktorů

Vloženo do : Aktuality, Doktorské studium
Vloženo před 8 let 5 měsíců
Slavnostní promoce doktorů, kteří obhajovali v období leden až září 2014, se budou konat 11. listopadu 2014 dopoledne v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě. Pozvánky s bližšími informacemi b... více

Plánování a řízení provozu pivovaru pomocí simulace

Vloženo před 8 let 12 měsíců
Ústav biotechnologie a Ústav počítačové a řídicí techniky VŠCHT Praha ve spolupráci se společností iSILOG GmbH Vás srdečně zve na seminář Plánování a řízení provozu pivovaru pomocí simulace Na... více

Stránky

Přihlásit se k odběru Doktorské studium