APIN: I. termín a harmonogram státních závěrečných zkoušek

I. termín státních závěrečných zkoušek magisterského studijního oboru Aplikovaná inženýrská informatika se bude konat

4. června 2018 od 14.00 hodin v zasedacím sálu FCHI (budova A, místnost 402).

Zkoušky budou probíhat podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Tematické okruhy Diplomová práce Vedoucí
14.00 Bc. Igor Stupavský 2, 3 Analýza a zpracování signálů v moderních optovláknových senzorických systémech doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. ÚPŘT
Místopředseda: Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
Členové: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Martina Mudrová, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Jan Švihlík, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Hana Soušková, Ph.D. ÚPŘT
Kategorie článků: