APIN: I. termín a harmonogram státních závěrečných zkoušek

I. termín státních závěrečných zkoušek magisterského studijního oboru Aplikovaná inženýrská informatika se bude konat ve čtvrtek

6. června 2019 od 14.00 hodin v zasedacím sálu FCHI (budova A, místnost 402).

Zkoušky budou probíhat podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Tematické okruhy Diplomová práce Vedoucí
14.00 Bc. Kristýna Dánová 1, 2, 4, 5 Analýza pohybu s využitím vícekanálových dat akcelerometrů prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.
15:00 Bc. Jakub Jůzl 1, 2, 4, 5 Využití interpolačních a analytických technik GIS pro zpracování digitálních modelů reliéfu Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. ÚPŘT
Místopředseda: Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
Členové: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Martina Mudrová, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Jan Švihlík, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Hana Soušková, Ph.D. ÚPŘT
Kategorie článků: