APIN: I. termín a komise pro státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky magisterského studijního oboru Aplikovaná inženýrská informatika se budou konat

v pondělí 4. června 2018 od 14.00 hodin v zasedací místnosti FCHI (místnost č. 402).

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. ÚPŘT
Místopředseda: Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
Členové: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Martina Mudrová, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Jan Švihlík, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Hana Soušková, Ph.D. ÚPŘT
Kategorie článků: