APIN: II. termín a rozpis státních závěrečných zkoušek

II. termín státních závěrečných zkoušek magisterského studijního oboru Aplikovaná inženýrská informatika se bude konat

6. září 2017 od 13.00 hodin v zasedací síni FCHI (budova A, místnost 330d).

Obhajoby prací a státní závěrečné zkoušky budou probíhat podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Tematické okruhy Diplomová práce Vedoucí
13.00 Bc. Igor Stupavský 1, 2, 3, 4 Statistická analýza a klasifikace v analytické chemii doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
Místopředseda: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. ÚPŘT
Členové: Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Jan Švihlík, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Jana Finkeová, CSc. ÚPŘT
Kategorie článků: