APIN: II. termín a harmonogram státních závěrečných zkoušek

II. termín státních závěrečných zkoušek magisterského studijního oboru Aplikovaná inženýrská informatika se bude konat

ve středu 29. srpna 2018 od 11.00 hodin v knihovně ÚPŘT (budova A, 3. patro, místnost A330d).

Obhajoby prací a státní závěrečné zkoušky budou probíhat podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Tematické okruhy Diplomová práce Vedoucí
11.00 Bc. Tomáš Matonoha 1, 2, 4, 5 Možnosti open-source technologií při správě a zajištění dostupnosti počítačové infrastruktury v počítačových sítích RNDr. Pavel Cejnar

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: prof. Ing. Jan Náhlík, CSc. ÚPŘT
Místopředseda: Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
Členové: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Jana Finkeová, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Hana Soušková, Ph.D. ÚPŘT
Kategorie článků: