APIN: II. termín a rozpis státních závěrečných zkoušek

Druhý termín státních závěrečných zkoušek magisterského studijního oboru Aplikovaná inženýrská informatika se bude konat

v úterý 30. srpna 2016 od 9.00 hodin v zasedací síni FCHI.

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Tematické okruhy Diplomová práce Vedoucí
9.00 Bc. Jakub Kopal 1, 2, 3, 4 Memory circuits analysis by deep brain electrodes and complex continuous wavelet analysis MUDr. Oldřich Vyšata, Ph.D.
10.00 Bc. Viktor Mikulášek 1, 2, 3, 4 Analýza obrazové informace a řízení kvadrokoptéry Ing. Jan Mareš, Ph.D.
11.00 Bc. Dana Balusková 2, 3 Matematické modelování fermentací s více substráty pro produkci rekombinantních bílkovin Ing. Jana Finkeová, CSc.

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: prof. Ing. Jan Náhlík, CSc. ÚPŘT
Místopředseda: doc. Jaromír Kukal, Ph.D. ÚPŘT
Členové: Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. ÚPŘT
  Mgr. Ing. Darina Bártová, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Vladimír Hanta, CSc. ÚPŘT
  Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
Kategorie článků: