APIN: náhradní termín a rozpis obhajob projektů předmětu N44502

Obhajoby projektů studijního předmětu Semestrální projekt oboru Aplikovaná inženýrská informatika se budou konat

ve čtvrtek 21. 6. 2018 od 10.15 hodin místnosti A330d.

Prezentace budou probíhat podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Projekt Vedoucí
10.15 Bc. Kristýna Dánová MG: Užití akcelerometrů pro sledování pohybu v neurologii prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.

Komise bude zasedat ve složení:

prof. Ing. Jan Náhlík, CSc. ÚPŘT
doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. ÚPŘT
doc. Ing. Vladimír Schöltz, Ph.D. ÚFMT
Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. ÚPŘT
Ing. Ladislav Fišer, Ph.D. ÚFMT
Kategorie článků: