Studijní plán oboru Aplikovaná inženýrská informatika

1. ročník

Zimní semestr
Kód Název předmětu Ústav P C L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N413038 Numerické algoritmy 413 3 2 0 z, Zk 7
N445016 Číslicové zpracování signálů a obrazů 445 2 2 0 z, Zk 5
N445061 Inženýrská optimalizace 445 2 2 0 z, Zk 5
N445062 Procedurální programování 445 2 2 0 z, Zk 5
Povinně volitelný předmět 1
N444013 Programové prostředky pro měření a řízení 444 1 2 0 kz 3
N445063 Zpracování multimediálních signálů 445 2 1 0 kz 3
N445076 Databázové servery a datové modelování 445 2 2 0 kz 4
Volitelné předměty
  Volitelné předměty pro 1. semestr
Letní semestr
Kód Název předmětu Ústav P C L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N445013 Matematické modelování procesů 445 2 2 0 z, Zk 5
N445024 Neuronové sítě 445 2 2 0 z, Zk 5
N445044 Grafy v inženýrství 445 2 1 0 kz 3
N445083 Biomedicínské signály 445 2 2 0 kz 4
N445084 Robotické systémy 445 1 2 0 kz 3
N445088 Statistické rozpoznávání 445 2 2 0 z, Zk 5
Povinně volitelný předmět 2
N402039 Vícerozměrné statistické metody 402 2 2 0 z, Zk 5
N445066 Simulace systémů diskrétních událostí 445 1 3 0 z, Zk 4
N445068 Aplikace mikroprocesorů 445 2 1 0 kz 3
N445070 Geografické informační systémy 445 2 1 0 kz 3
Volitelné předměty
  Volitelné předměty pro 2. semestr

2. ročník

Zimní semestr
Kód Název předmětu Ústav P C L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N445060 Zpracování obrazů II 445 1 2 0 z, Zk 4
N445067 Virtuální realita v inženýrství 445 2 1 0 z, Zk 4
N445071 Aplikovaná umělá inteligence 445 2 1 0 z, Zk 4
N445072 Semestrální projekt oboru Aplikovaná inženýrská informatika 445 0 4 0 kz 4
N445073 Distribuované zpracování dat 445 2 2 0 kz 4
Povinně volitelný předmět 3
N445015 Technické prostředky měření a řízení 445 2 2 0 z, Zk 5
N445074 Biomedicínské modely v informatice 445 2 1 0 kz 3
Volitelné předměty
  Volitelné předměty pro 3. semestr
Letní semestr
Kód Název předmětu Ústav P C L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N963008 Diplomová práce 963 0 0 30 z 30