Rozpis obhajob semestrálních projektů II oboru SEKY

Obhajoby N444023 Semestrálního projektu II oboru SEKY se budou konat dne

14. února 2014 od 9.00 v místnosti A335

 

Projekty budou prezentovány podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Projekt Vedoucí
9.00 Bc. Jan Crha Automatické řízení podvozku mobilního robotického ramene Ing. Jan Mareš, Ph.D.
9.20 Bc. Miroslav Kiš Robotický manipulátor řízený modlulem RaspberryPi Ing. Jan Mareš, Ph.D.
Kategorie článků: