SEKY: II. termín a rozpis státních závěrečných zkoušek

Druhý termín státních závěrečných zkoušek magisterského studijního oboru Senzorika a kybernetika v chemii se bude konat

ve čtvrtek 27. 8. 2020 od 9.00 hodin v zasedací místnosti FCHI (budova A, 4. patro, dv. 402).

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Tematické okruhy Diplomová práce Vedoucí
9.00 Bc. Jan Hajíček   Identifikace a řízení míchaného zásobníku
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.


Komise bude zasedat ve složení:

 

Předseda: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
Místopředseda: doc. Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
Členové: doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Jan Švihlík, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Hana Soušková, Ph.D. ÚPŘT
  Mgr. Ing. Darina Bártová, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Ladislav Fišer, Ph.D. ÚFMT
Kategorie článků: