SEKY: II. termín a rozpis státních závěrečných zkoušek

Druhý termín státních závěrečných zkoušek magisterského studijního oboru Senzorika a kybernetika v chemii se bude konat

ve čtvrtek 29. 8. 2016 od 9.00 hodin v zasedací místnosti FCHI (budova A, 4. patro, dv. 402).

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Tematické okruhy Diplomová práce Vedoucí
9.00 Bc. Martin Vejvar   Návrh systému ovládání robotických i jiných zařízení hlasovými příkazy v přirozené řeči prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.

 

Komise bude zasedat ve složení:

 

Předseda: doc. Dr. Ing. Martin Vrňata ÚFMT
Místopředseda: doc. Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
Členové: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
  doc. Ing. Jan Náhlík, CSc. ÚPŘT
  Ing. Hana Soušková, Ph.D. ÚPŘT
  Mgr. Ing. Darina Bártová, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Iva Finkeová, CSc. ÚPŘT
Kategorie článků: