SEKY: II. termín a rozpis státních závěrečných zkoušek

Druhý termín státních závěrečných zkoušek magisterského studijního oboru Senzorika a kybernetika v chemii se bude konat

v úterý 31. 8. 2021 od 10.00 hodin v místnosti A330b (knihovně ÚPŘT).

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Tematické okruhy Diplomová práce Vedoucí
10.00 Bc. Tomáš Karlík 1, 2, 5, 6 Lokalizace a navádění mikrorobotů doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.


Komise bude zasedat ve složení:

 

Předseda: doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D. ÚPŘT
Místopředseda: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
Členové: prof. Ing. Jan Náhlík, CSc. ÚPŘT
  RNDr. Pavla Pavlíková, Ph.D. ÚMAT
  Ing. Hana Soušková, Ph.D. ÚPŘT
  Mgr. Ing. Darina Bártová, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Ladislav Fišer, Ph.D. ÚFMT
Kategorie článků: