SEKY: I. termín a komise pro státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky magisterského studijního oboru Senzorika a kybernetika v chemii se budou konat

v pondělí 4. června 2018 od 9.00 hodin v zasedací místnosti FCHI (místnost č. 402).

Komise bude zasedat ve složení:

Předseda: prof. Dr. Ing. Martin Vrňata ÚFMT
Místopředseda: Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
Členové: Ing. Jan Vlček, Ph.D. ÚFMT
  Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D. ÚPŘT
  doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
  Ing. Ladislav Fišer, Ph.D. ÚFMT
  Ing. Hana Soušková, Ph.D. ÚPŘT
Kategorie článků: