SEKY: I. termín státních závěrečných zkoušek

V pondělí 5. června 2017 se budou konat státní závěrečné zkoušky oboru Senzorika a kybernetika v chemii. Místo konání a harmonogram zkoušek budou upřesněny.

Kategorie článků: