SEKY: náhradní termín a rozpis obhajob projektů předmětu N445026

Obhajoby projektů studijního předmětu Semestrální projekt oboru Senzorika a kybernetika v chemii se budou konat

ve čtvrtek 21. 6. 2018 od 10.35 hodin místnosti A330d.

Prezentace budou probíhat podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Projekt Vedoucí
10.35 Bc. Libor Malina MGR: Statistické testování generátorů pseudonáhodných postupností doc. Ing. Vladimír Schöltz, Ph.D.

Komise bude zasedat ve složení:

prof. Ing. Jan Náhlík, CSc. ÚPŘT
doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. ÚPŘT
doc. Ing. Vladimír Schöltz, Ph.D. ÚFMT
Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. ÚPŘT
doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. ÚPŘT
Ing. Ladislav Fišer, Ph.D. ÚFMT
Kategorie článků: