SEKY: Náhradní termín obhajob projektů předmětu N445026

Náhradní termín obhajob projektů studijního předmětu Semestrální projekt oboru Senzorika a kybernetika v chemii I se uskuteční

ve čtvrtek 28. srpna 2014 od 13.00 hodin místnosti A330.

Kategorie článků: