SEKY: Rozhodnutí o udělení akreditace na 10 let

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství udělila akreditaci akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Senzorika a kybernetika v chemii se standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia pro uskutečňování Fakultou chemicko-inženýrskou Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

Kategorie článků: