Studijní plán oboru Senzorika a kybernetika v chemii

1. ročník

Zimní semestr
Kód Název předmětu Ústav P C L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N444013 Programové prostředky pro měření a řízení 444 1 2 0 kz 3
N444021 Měřicí technika 444 2 3 0 z, Zk 6
N445015 Technické prostředky měření a řízení 445 2 2 0 z, Zk 5
N445017 Teorie řízení 445 2 2 0 z, Zk 5
Povinně volitelný předmět 1 a 2
N126032 Nanomateriály a nanostruktury pro elektroniku 126 2 0 0 Zk 3
N413005 Numerické metody 413 3 2 0 z, Zk 7
N444029 Laboratorní a přístrojová technika 444 2 3 0 z, Zk 6
N445016 Číslicové zpracování signálů a obrazů 445 2 2 0 z, Zk 5
N445071 Aplikovaná umělá inteligence 445 2 1 0 z, Zk 4
Volitelné předměty
  Volitelné předměty pro 1. semestr
Letní semestr
Kód Název předmětu Ústav P C L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N444019 Senzory a senzorové systémy 444 2 0 2 z, Zk 5
N445013 Matematické modelování procesů 445 2 2 0 z, Zk 5
N445026 Semestrální projekt oboru Senzorika a kybernetika v chemii I 445 0 2 0 kz 2
N445085 Prediktivní řízení 445 2 2 0 z, Zk 5
Povinně volitelný předmět 3 a 4
N402039 Vícerozměrné statistické metody 402 2 2 0 z,Zk 5
N444012 Metrologie 444 2 0 3 z,Zk 5
N445024 Neuronové sítě 445 2 2 0 z,Zk 5
N445068 Aplikace mikroprocesorů 445 2 1 0 kz 3
N445077 Sekvenční řízení 445 2 2 0 z,Zk 5
Volitelné předměty
  Volitelné předměty pro 2. semestr

2. ročník

Zimní semestr
Kód Název předmětu Ústav P C L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N444023 Semestrální projekt oboru Senzorika a kybernetika v chemii II 444 0 3 0 kz 3
N445021 Experimentální identifikace 445 2 2 0 z, Zk 5
N445032 Navrhování měřicích a řídicích systémů 445 2 2 0 z, Zk 5
N445087 Aplikace měření a řízení v chemii 445 0 0 6 kz 4
Povinně volitelný předmět 5 a 6
N319040 Kultivační techniky a modelování bioprocesů 319 1 2 4 kz 7
N409025 Procesní a systémové inženýrství 409 2 2 0 z, Zk 5
N444011 Chemické senzory 444 2 3 0 z, Zk 6
N444030 Termografie a termodiagnostika 444 1 3 0 z, Zk 4
N445076 Databázové servery a datové modelování 445 2 2 0 kz 4
Volitelné předměty
  Volitelné předměty pro 3. semestr
Letní semestr
Kód Název předmětu Ústav P C L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N963008 Diplomová práce 963 0 0 30 z 30