Studentská vědecká konference

Každoročně u příležitosti Dne otevřených dveří probíhá na VŠCHT Praha tzv. Studentská vědecká konference, na které naši studenti prezentují výsledky svých výzkumných prací. Na Fakultě chemicko-inženýrské jsou práce rozděleny do několika sekcí podle odborného zaměření, každý soutěžící student prezentuje svou práci před odbornou komisí formou krátké přednášky nebo posteru. Za účast na konferenci dostává každý účastník "startovné" formou mimořádného stipendia a nejlepší práce ve všech sekcích jsou odměňovány hodnotnými cenami, často za přispění našich průmyslových partnerů. Součástí soutěžního dne jsou proto i představení členů hodnotící komise včetně prezentací sponzorujících firem, které takto mohou oslovit studenty pro pozdější spolupráci. Velkým přínosem této akce je i koordinace zájmů nebo spolupráce akademické a průmyslové sféry.

Týká se vaše diplomová práce informačních technologií, zpracování dat, měření nebo řízení? Máte o účast na studentské vědecké konferenci zájem? Kontaktujte koordinátora této sekce Ing. Ivu Nachtigalovou, Ph.D.

Nejbližší Studentská vědecká konference se bude konat ve čtvrtek 2. prosince 2021. Pro podrobnější informace sledujte aktuality pro studenty magisterských oborů na našem webu nebo informace na webu SVK VŠCHT a webu SVK FCHI.