SVK: Harmonogram sekce Modelování a analýza obrazů

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 budou od 8.30 h v knihovně ústavu A330b probíhat prezentace magisterských studentských příspěvků v rámci Studentské vědecké konference na VŠCHT, které byly zařazeny do sekce Modelování a analýza obrazů.

Harmonogram prezentací v této sekci je následující:

Čas Student Téma
09.00 Bc. Tomáš Karlík Obrazová analýza snímků ze SEM pro lokalizaci a navádění mikrorobotů
09.20 Bc. Jakub Steinbach Tepelný systém
09.40 Bc. Gabriela Soukupová Stavba a testování 3D tiskárny a její využití při vývoji molekulární elektroniky
10.00 Bc. Richard Šípka Nelineárny tepelný systém
10.20 Bc. Jan Hajíček Experimentální identifikace míchaného zásobníku
10.40 Bc. Lukáš Mrazík Modelování transportu plynů grafénoxidovou membránou pomocí parciálních
diferenciálních rovnic

Poté budou následovat prezentace firem a závěrečné vyhlášení výsledků SVK.

Kategorie článků: