SVK: Harmonogram sekce Modelování a řízení

V pondělí 21. listopadu 2016 budou od 9 h v posluchárně A40 probíhat prezentace studentských prací v rámci Studentské vědecké konference na VŠCHT, které byly zařazeny do sekce Modelování a řízení procesů.

Harmonogram prezentací v této sekci je následující:

Čas Student Téma Školitel
9.00 Martin Vejvar Vývoj laboratorní úlohy regulace laserového zaměření Ing. Jan Mareš, Ph.D.
9.20 Bc. Marek Šiman Regulace hydraulické soustavy Ing. Jan Mareš, Ph.D.
9.40 Bc. Michal Šíma Vývoj prototypu automatického bodotávku Ing. Jan Mareš, Ph.D.
10.20 Bc. Tomáš Rychetský Průmyslová regulace systému modelu nádrže Ing. Jan Mareš, Ph.D.
10.40 Bc. Denisa Pauerová Řízení modelu chemického reaktoru Ing. Jan Mareš, Ph.D.
11.00 Bc. Ema Hrbková Vývoj klasifikátoru vybraných spektrálních dat Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Více se o prezentovaných tématech (i v ostatních sekcích SVK VŠCHT) dočtete ve sborníku.

Kategorie článků: