SEKY: Termín a rozpis obhajob projektů předmětu N445026

Obhajoby projektů studijního předmětu Semestrální projekt oboru Senzorika a kybernetika v chemii I se budou konat

ve úterý 24. 6. 2014 od 9.00 hodin místnosti A330.

Prezentace budou probíhat podle následujícího harmonogramu:

Čas Řešitel Projekt Vedoucí
9.00 Bc. David Tomeček Studium reaktivity nitrosloučenin a jejich interakce s chemickým vodivostním senzorem Ing. Přemysl Fitl, Ph.D.
9.20 Bc. Ludvík Hasal Charakterizace morfologie vláknitých mikroorganismů číslicovou analýzou obrazu prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.
9.40 Bc. Martin Neuhäuser Ovládání míchadla pomocí PLC mikrosystému Siemens LOGO! Ing. Přemysl Fitl, Ph.D.
10.00 Bc. Martin Špale Vytvoření báze znalostí pro řízení biotechnologického procesu v expertním systému Jess prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.

Komise bude zasedat ve složení:

prof. Ing. Jan Náhlík, CSc. ÚPŘT
doc. Dr. Ing. Martin Vrňata ÚFMT
Ing. Přemysl Fitl, Ph.D. ÚFMT
Ing. Jan Mareš, Ph.D. ÚPŘT
Ing. Hana Soušková, Ph.D. ÚPŘT
Kategorie článků: