Termín obhajob a pokyny k projektům oborů APIN a SEKY

Obhajoby projektů předmětu N445072 Semestrální projekt oboru Aplikovaná inženýrská informatika studijního oboru APIN a předmětu N444023 Semestrální projekt oboru Senzorika a kybernetika v chemii II se budou konat

v pátek 14. února 2014 od 9:00 hodin v místnosti A335.

O způsobu řešení a dosaženém výsledku sepíše student - řešitel projektu písemnou zprávu v rozsahu minimálně 10 stran. Výsledky projektu řešitel odprezentuje ústním vystoupením před komisí, která udělí na základě

  • návrhu hodnocení vedoucího projektu,
  • celkové úrovně práce a
  • úrovně písemné zprávy a prezentace

hodnocení projektu v rozsahu A až F.

Studenti musí při obhajobě nahlásit volitelný okruh pro Státní závěrečné zkoušky.

Kategorie článků: