U3V: výuka seniorů kvůli koronaviru dočasně zrušena

Podle rozhodnutí rektora se v rámci protiepidemických opatření na VŠCHT ruší výuka univerzit třetího věku. Pro další vývoj situace ohledně koronaviru a výuky na škole sledujte e-maily a webové stránky školy (www.vscht.cz)

Kategorie článků: