Modelování  bioprocesů
a  jednotkových  operací,
analýza  rizik

 
 

ELEKTRONICKÁ  UČEBNICE

 

1   ÚVOD

Tento učební text vznikl přepracováním a rozšířením předchozí verze z roku 1999. Je určen pro potřebu základní výuky specialistů v oborech Kvasná chemie a bioinženýrství, Biochemie a mikrobiologie na FPBT a Automatizované systémy řízení na FCHI, ale také pro zájemce o tuto problematiku z ostatních oborů. Je koncipován tak, aby umožňoval samostatné studium. Výklad je doplněn řadou úloh odvozených z praxe, na kterých si studenti mohou ověřit míru pochopení dané problematiky. U většiny úloh jsou pro kontrolu uvedeny i ukázky výsledků řešení.

Učební text byl vytvořen za podpory grantu Fondu rozvoje vysokých škol.