Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta chemicko-inženýrská


 

MĚŘICÍ  A  ŘÍDICÍ  TECHNIKA

 

Doc. Ing. Karel Kadlec, CSc.

Ústav fyziky a měřicí techniky

Doc. Ing. Miloš Kmínek, CSc.

Ústav počítačové a řídicí techniky

Příprava výukových materiálů byla podpořena grantem FRVŠ č. 794 / F1 / 2000


ver. 2.01, únor 2005


Doporučeno používat Microsoft Internet Explorer 5.0 nebo vyšší, rozlišení 800x600 nebo 1024x768, True Colors

 

OTEVŘÍT