Aktuálně pro uchazeče o magisterské studium

SEKY: Rozhodnutí o udělení akreditace na 10 let

Vloženo před 2 roky 7 měsíců
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství udělila akreditaci akademicky zaměřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Senzorika a kybernetika v chemii se standardní dobou st... více

Přihláška k magisterskému studiu do 11. dubna 2018

Vloženo před 3 roky 9 měsíců
Od 1. března 2018 do 11. dubna 2018 si můžete podávat přihlášku ke studiu magisterských oborů VŠCHT, a tedy i námi nabízeného oboru Senzorika a kybernetika v chemii. Přihláška je k dispozici v elekt... více

MSP: Termín přijímacího řízení ke studiu oborů APIN a SEKY

Vloženo před 4 roky 5 měsíců
V pondělí 22. května 2017 v 9.00 h se bude konat v Zasedací síni FCHI (budova A, místnost 402) přijímací řízení uchazečů o navazující magisterské studium oborů Aplikovaná inženýrská informatika a Se... více

Blíží se termín doručení přihlášky k Mgr studiu

Vloženo před 7 let 5 měsíců
Ucházíte-li se o studium magisterského oboru Aplikovaná inženýrská informatika nebo Senzorika a kybernetika v chemii, nezapomeňte doručit podle informací k příjímacímu řízení nejpozději do středy 25... více
Přihlásit se k odběru Po bakalářském studiu