Představujeme obor Aplikovaná inženýrská informatika

Program v akademickém roce 2018/2019 dobíhá a nebude již otevírán.

Charakteristika oboru

Studijní předměty oboru Aplikovaná inženýrská informatika umožňují studentům získat obecné mezioborové znalosti v oblasti počítačové inteligence s důrazem na zpracování obrazů, pořizování a analýzu multimediálních dat, programovací a vizualizační techniky, informační technologie, aplikace databázových systémů a znalostní systémy. 

Absolvent se uplatní zejména ve výzkumu při zpracování rozsáhlých datových souborů, při návrhu metod analýzy obrazů a na pracovištích zaměřených na užití databázových a informačních technologií ve spojení s implementací počítačových sítí.

Studijní plán