Přijďte se na nás podívat

Ústav počítačové a řídicí techniky pravidelně organizuje přednášky pro studenty bakalářského studia, kteří mají zájem pokračovat v navazujícím magisterském studiu oborů Senzorika a kybernetika v chemii a Datové inženýrství v chemii.

Vzhledem k současné situaci je možné se individuálního dne otevřených dveří zúčastnit pouze formou on-line videohovoru s jedním z průvodců. Jakmile to situace dovolí, budeme pokračovat v osobních návštěvách školy.