Přijďte se na nás podívat

Ústav počítačové a řídicí techniky pravidelně organizuje přednášky pro studenty bakalářského studia, kteří mají zájem pokračovat v navazujícím magisterském studiu oborů Senzorika a kybernetika v chemii a Aplikovaná inženýrská informatika.

Chtěli byste se na přednášky přijít také podívat? Pak sledujte aktuální informace na našem webu, kde zveřejňujeme témata a termíny prezentací s dostatečným předstihem.