Přihláška k magisterskému studiu do 11. dubna 2018

Od 1. března 2018 do 11. dubna 2018 si můžete podávat přihlášku ke studiu magisterských oborů VŠCHT, a tedy i námi nabízeného oboru Senzorika a kybernetika v chemii. Přihláška je k dispozici v elektronické formě a dostupná v Studentském informačních systému VŠCHT pod webovou adresou student.vscht.cz (včetně návodu k vyplňování přihlášky).

Co vše a do kdy musíte k přihlášce doložit, se dozvíte v kompletních informacích o přijímacím řízení ke studiu pro akademický rok 2018/2019.

Kategorie článků: