Přihláška k magisterskému studiu do 12. dubna 2017

Do 12. dubna 2017 si můžete podávat přihlášku ke studiu magisterských oborů VŠCHT, a tedy i námi nabízených oborů Aplikovaná inženýrská informatika a Senzorika a kybernetika v chemii. Přihláška je k dispozici v elektronické formě a dostupná v Studentském informačních systému VŠCHT pod webovou adresou student.vscht.cz (včetně návodu k vyplňování přihlášky).

Co vše a do kdy musíte k přihlášce doložit, se dozvíte v kompletních informacích o přijímacím řízení ke studiu pro akademický rok 2017/2018.

Kategorie článků: