Představujeme obor Senzorika a kybernetika v chemii

Rozhodnutí o udělení akreditace

Charakteristika oboru

Obor Senzorika a kybernetika rozvíjí teorii moderních měřicích metod, řídicích systémů a zpracování dat a je zaměřen zejména na její aplikace v chemicko-inženýrských, potravinářských a biotechnologických procesech. Studenti získají rovněž široké znalosti technických a počítačových prostředků pro spojení měřicího procesu s výpočetní technikou. Praktická část oboru zahrnuje návrh a realizaci moderních měřicích systémů včetně automatických analyzátorů chemického složení a aplikace pokročilých metod počítačového řízení vybraných modelových procesů.

Absolventi oboru získají multidisciplinární vzdělání, které je doplněné praktickými zkušenostmi z práce v laboratořích usnadňují absolventům oboru orientaci ve výrobních technologiích a umožňují rychlé uplatnění v praxi i ve vývoji a výzkumu. 

Studijní plán