Zveřejněna témata doktorských prací pro rok 2016/2017

Aktualizovali jsme seznam témat doktorských prací pro uchazeče o doktorské studium oboru Technická kybernetika pro následujcí akademický rok 2016/2017. Můžete vybírat z témat vypsaných Ústavem počítačové a řídicí techniky a Ústavem fyziky a měřicí techniky, Laboratoř informatiky a chemie pro daný rok témata nevypisuje.

Pokud vás některé z témat zaujme, naváhejte kontaktovat školitele, který vám poskytne podrobnější informace. Zároveň vítáme vaše náměty na případná témata, která nejsou aktuálně v nabídce. 

Kategorie článků: