Blíží se termín předložení dokumentů k Bc přijímacímu řízení

Ucházíte-li se o studium některého z bakalářských oborů Procesní inženýrství a management nebo Inženýrská informatika, a skládáte tento rok maturitu, nezapomeňte předložit podle informací k příjímacímu řízení nejpozději do středy 18. 6. 2014 na Děkanátě Fakulty chemicko-inženýrské kopii maturitního vysvědčení.

Jste-li uchazečem - absolventem zahraniční střední školy, dodejte nejpozději do středy 18. 6. 2014 na Děkanát Fakulty chemicko-inženýrské nostrifikaci středoškolského vzdělání a úředně ověřené kopie překladů vysvědčení za poslední 4 roky studia na střední škole (včetně maturitního vysvědčení), příp. i převodní stupnici známek.

Kategorie článků: