O programu Fyzikální a výpočetní chemie

Studium programu Fyzikální a výpočetní chemie nabízí progresivní a atraktivní spojení chemie a informačních technologií. Tato kombinace vám v dnešní digitální společnosti zajistí plnohodnotné profesní uplatnění, a to ve velmi širokém spektru oborů. Program je flexibilní – uplatnění najdou jak studenti zaměření na praxi a aplikace, tak studenti upřednostňující základní výzkum, teorii a počítačové modelování. S tím se váže velká variabilita témat pro bakalářské práce, které je možné vypracovávat na všech ústavech fakulty. Absolvent porozumí základním principům chemie a příslušné instrumentace, naučí se využívat moderní IT zázemí a metody matematického modelování. Absolvent bude vzdělán mezioborově, což bude jeho nesporná výhoda. Bude adekvátně připraven na magisterské studium.

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 50 studentů
Kód programu B405
Fakulta Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI)

Máte o studium programu zájem?

Podívejte se na jeho studijní plán a podejte si přihlášku.