O oboru Inženýrská informatika

Program v akademickém roce 2018/2019 dobíhá a nebude již otevírán.

Charakteristika oboru

Studijní obor Inženýrská informatika je určen pro absolventy středních škol, kteří inklinují k technickým a přírodovědným oborům a zajímají se o práci s výpočetní technikou. Obecné zázemí tvoří matematika a fyzika, znalosti struktury a funkce počítačových informačních systémů, metody a prostředky vytěžování dat, základní matematické metody modelování a základy ekonomických disciplín. Obsahem studia jsou také moderní informační technologie zahrnující počítačové sítě, databázové systémy, počítačovou grafiku, zpracování signálů a obrazů a využívání multimédíí.

Absolventi oboru mají univerzální vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií s možným doplňujícím zaměřením na aplikace zejména v chemicko-inženýrských a biotechnologických systémech, ekologii a ekonomii. Obecné inženýrské znalosti programovacích jazyků, databázových a informačních systémů a využívání a správy počítačových sítí jsou dále rozšířeny o sběr a zpracování dat, počítačové řízení procesů, metody informačního vytěžování dat, základy umělé inteligence a metody číslicového zpracování signálů a obrazů.

Studijní plán