Lednový Den otevřených dveří na VŠCHT

Ve dnech 19. - 20. ledna 2018 se budou konat další Dny otevřených dveří na VŠCHT, a to od 9.00 do 14.00 (v sobotu do 13.00) hodin. Po celou dobu budou probíhat zajímavé experimenty a exkurze zajišťované jednotlivými fakultami a ústavy, ústavy budou mít v prostorách školy své expozice a stánky, kde budou prezentovat studijní obory, vědecká zaměření i nejdůležitější dosažené výsledky.

Co vše studium VŠCHT obnáší, se dozvíte na přednáškách v pátek od 9.00 a od 11.00 v posluchárnách AI (v budově A) a BI (v budově B), v sobotu od 10.00 v posluchárně AI. Po úvodních informací o studiu v posluchárně následují exkurze na pracoviště jednotlivých fakult, přesný rozpis naleznete v podrobném programu.

Pokud si v průběhu vaší návštěvy nebudete vědět rady, obraťte se na informátory ve vestibulech budov A a B nebo na Pedagogickém oddělení v budově A v 2. patře, číslo dveří 283 (vpravo od hlavního schodiště), rádi vám poradí.

Budete-li zvažovat studium bakalářských oborů Inženýrská informatika a Procesní inženýrství a management zaměřených mj. na aplikovanou informatiku, zastavte se u našeho stánku v 1. patře budovy A, rádi vám obory i náš ústav představíme.

Kategorie článků: