Lednový Den otevřených dveří na VŠCHT

Dne 23. ledna 2015 se bude konat další Den otevřených dveří na VŠCHT, a to od 9.00 do 14.00 hodin. Po celou dobu budou probíhat zajímavé experimenty a exkurze zajišťované jednotlivými fakultami a ústavy, ústavy budou mít v prostorách školy své expozice a stánky, kde budou prezentovat studijní obory, vědecká zaměření i nejdůležitější dosažené výsledky. Co vše studium VŠCHT obnáší, se dozvíte na přednáškách od 10.00 do 11.00 v posluchárnách AI a AII (v budově A).

Budete-li zvažovat studium bakalářských oborů Inženýrská informatika a Procesní inženýrství a management zaměřených mj. na aplikovanou informatiku, zastavte se u našeho stánku v 2. patře budovy A, rádi vám obory i náš ústav představíme.

Kategorie článků: