Listopadový Den otevřených dveří na VŠCHT

Ve dnech 22. a 23. listopadu 2019 se bude konat podzimní Den otevřených dveří na VŠCHT, a to od 9.00 do 14.00 (v sobotu do 13.00) hodin. Po celou dobu budou probíhat zajímavé experimenty a exkurze zajišťované jednotlivými fakultami a ústavy, ústavy budou mít v prostorách školy své expozice a stánky, kde budou prezentovat studijní obory, vědecká zaměření i nejdůležitější dosažené výsledky. Co vše studium VŠCHT obnáší, se dozvíte na přednáškách od 9.00 a 11.00 (v sobotu v 10.00) v posluchárnách AI (v budově A - dále od metra) a BI (v budově B - blíže k metru).

Náš stánek najdete v přízemí budovy B, vlevo ihned za turnikety.

Podrobný program najdete na webových stránkách školy a v listopadovém letáčku.

 

 

Kategorie článků: