O programu Chemické inženýrství a bioinženýrství

Chemické inženýrství a bioinženýrství zaujímá jedinečnou pozici na rozhraní mezi molekulárními vědami a inženýrstvím. Chemický inženýr umí navrhnout reálné výrobní procesy chemického a potravinářského průmyslu, rozumí reakčním a transportním dějům ve složitých systémech včetně systémů biologických. Historicky je chemické inženýrství úzce propojeno s problematikou realizace výrobních procesů v chemickém a energetickém průmyslu. V posledních dekádách se těžiště chemického inženýrství přesouvá do nových oblastí a oborů, jako jsou farmacie, biotechnologie, pokročilé materiály, ekologie atd. Vhodně propojuje základní vědní obory, jako jsou chemie, biologie, matematika a fyzika, a úzce spolupracuje s inženýrskými obory, jako jsou materiálové inženýrství, informatika nebo elektrotechnika. Chemické inženýrství tak nabízí možnost dělat skvělé a výjimečné věci.

Detail programu

Jazyk výuka český
Doba studia 3 roky
Froma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 50 studentů
Kód programu B402
Fakulta Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI)

Máte o studium programu zájem?

Podívejte se na jeho studijní plán a podejte si přihlášku.