Vyzkoušejte si, jak se programuje PLC i robot

Ústav počítačové a řídicí techniky pravidelně organizuje přednášky a workshopy pro středoškolské studenty, v učebnách či laboratořích ústavu i výjezdní akce na půdě střední školy. Jedná se o prezentaci ústavu určenou pro skupiny středoškolských studentů. Workshop se vždy skládá z teoretické části, ve které jsou prezentovány novinky z určité oblasti, následuje praktická část, ve které studenti samostatně pracují pod vedením odborného asistenta na řešení jednoduchého problému z dané oblasti.

Nabízená témata našich prezentací a workshopů jsou:

  • Měření technologických veličin pomocí mikroprocesoru
  • Řízení a modelování biotechnologických procesů (balíček 2 úloh)
  • Student vs. Počítač, aneb kdo reguluje rychleji…
  • Signály z lidského těla a co z nich lze vyčíst
  • Robot – automatizovaný pomocník 

Vzhledem k současné situaci není možné workshopy pořádat. Jakmile to situace dovolí, budeme pokračovat v osobních návštěvách školy.