U3V: Co vyřídit po přijetí ke studiu

Pokud jste byl(a) přijat(a) ke studiu, musíte učinit dvě věci: 

  1. Uhradit poplatek 300 Kč za jeden studium 1. semestru se splatností v termínu zápisu do semestru. Úplata je nevratná. V poplatku jsou zahrnuty veškeré náklady za jeden semestr studia. Poplatek za studium lze platit bezhotovostním převodem nebo poštovní poukázkou na účet VŠCHT Praha: číslo účtu 130 197 294/0300, variabilní symbol 453 82 5111.

     

  2. Nechat si vyhotovit ID kartu pro vstup do budov VŠCHT a přístup do školní počítačové sítě za poplatek 200 Kč. Pro získání ID karty je nutné se dojít vyfotografovat (vlastní fotografie není možná). Fotografování probíhá v místnosti S06 (v suterénu budovy B vedle Carbonu, aktuální otevírací hodiny naleznete zde). Zde se také přebírají zhotovené karty, hlásí ztráty, vyřizují se reklamace a prodlužuje se platnost karet. S sebou si přineste občanský průkaz či jiný doklad totožnosti a peníze na uhrazení poplatku za zhotovení karty. Karta je zhotovena na počkání.
Kategorie článků: