Aktuálně z vědy a výzkumu

Obdrželi jsme cenu za rozvoj spolupráce

Vloženo do : Aktuality, Věda a výzkum
Vloženo před 7 měsíců 1 týden
Ve čtvrtek 23. 6. obdržel náš ústav Cenu ředitele Ústavu informatizace, automatizace a matematiky STU Bratislava za mimořádný rozvoj vzájemné spolupráce. Cena byla udělena k příležitosti 60 let od z... více

SVK: prezentace studentů i firem

Vloženo do : Aktuality, Věda a výzkum
Vloženo před 1 rok 3 měsíce
Každoročně v listopadu probíhá na VŠCHT Praha tzv. Studentská vědecká konference (SVK), na které studenti bakalářského a magisterského studia prezentují výsledky svých výzkumných prací. Tradičně jso... více

Eaton konference “Women in Power”

Vloženo před 1 rok 9 měsíců
Nahlédněte pod pokličku Evropského inovačního centra firmy Eaton v Roztokách u Prahy, místa, kde se invence a objevy stávají každodenní realitou! Týmy firmy Eaton se specializují na elektrotec... více

Koronavirus: nová opatření od 8. 9. 2020

Vloženo před 2 roky 4 měsíce
Dne 8. 9. 2020 byl vydán výnos rektora č. A/V/961/21/2020  upravující výuku a další činnosti v nadcházejícím období. V rámci preventivních opatření: Všechny osoby jsou povinny důsledně dodržovat... více

Nový projekt česko-egyptské spolupráce

Vloženo do : Aktuality, Věda a výzkum
Vloženo před 2 roky 7 měsíců
Laboratoř molekulární elektroniky a inteligentních materiálů Ústavu počítačové a řídicí techniky VŠCHT Praha ve spolupráci s Tanta University a Egypt-Japan University of Science and Technology získa... více

TK: oznámení o konání obhajoby disertační práce

Vloženo před 2 roky 8 měsíců
Ve středu 20. května 2020 od 13 hodin proběhne obhajoba disertační práce Ing. E. Marešové v oboru Technická kybernetika na téma Měření elektrofyzikálních parametrů vrstev organických polovodič... více

Nový doktorský studijní program

Vloženo před 2 roky 9 měsíců
Hodnotící komise i zpravodaj NAU schválili akreditaci našeho nového doktorského studijního programu Měření a zpracování signálů v chemii (garant: prof. Vrňata, zástupce garanta: doc. Mareš) na dobu... více

TK: Pozvánka na odborný seminář

Vloženo před 2 roky 10 měsíců
V pátek 20. března 2020 se v posluchárně A335 (nebo v místnosti A330) od 14:30 hodin uskuteční odborný seminář Ing. Ondřeje Ťupy, kde bude presentovat metodiku a dosavadní výsledky své disertační pr... více

TK: oznámení o konání obhajoby disertační práce

Vloženo před 3 roky 1 týden
Dne 22. ledna 2020 bude ve 13.00 h v zasedací síni FCHI (budova A, zadní schodiště, č. dv. 402) obhajovat disertační práci Ing. Zuzana Krbcová v oboru Technická kybernetika. Oponenty disert... více

SVK: Výsledky

Vloženo před 3 roky 2 měsíce
Letos se na Studentské vědecké konferenci prezentovalo 144 studentů fakulty v 18 sekcích a podpořilo je 42 sponzorů. První tři umístění v každé sekci opět převzali diplomy z rukou děkana na slavnost... více

Stránky

Přihlásit se k odběru Věda a výzkum