Genderová dimenze v Horizontu 2020 a ve výzkumu na VŠCHT

Oddělení pro vědu a výzkum VŠCHT zve na workshop Genderová dimenze v Horizontu 2020 a ve výzkumu na VŠCHT, který se bude konat ve středu 28. května 2014 od 13.30 v posluchárně B06 (přízemí budovy B, Technická 5, Praha 6-Dejvice). Seminář představí základní koncepty na konkrétních příkladech, ukáže, v čem je integrace genderové dimenze pro výzkum přínosná, a předá praktická doporučení, která pomohou při přípravě a realizaci projektů nejen v programu Horizont 2020.

Program přednášky:

  • Základní pojmy: gender, pohlaví, analýza na základě genderu a pohlaví
  • Horizont 2020 a genderová dimenze ve výzkumu
  • Případové studie: chemikálie, znečištění, lidské tělo a gender

Přínosy a výstupy workshopu:

  • Expertíza pro účast v Horizontu 2020
  • Pochopení pojmů pro analýzu vlivu pohlaví a genderu ve výzkumu
  • Identifikace relevantních témat odpovídajících výzkumu na VŠCHT
  • Plán dalších akcí na VŠCHT v rámci projektu TRIGGER

Přednášet bude Mgr. Marcela Linková, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., genderová expertka Evropské komise

Zájemci se mohou přihlašovat do 25. května 2014 na adrese http://goo.gl/4AlKcy.

Kategorie článků: