O skupině Laboratoř molekulární elektroniky

Výzkumná skupina Laboratoř molekulární elektroniky a inteligentních materiálů se věnuje vývoji udržitelných materiálů a zařízení. Zaměřuje se zejména na syntézu funkčních nanomateriálů a nanostruktur (např. vodivé polymery, MXeny, grafen, magnetické nanočástice, uhlíková vlákna, celulózová vlákna) a jejich kompozitů (např. s polymerní matricí či celulózovými nanovlákny). Vývoj zařízení na bázi těchto materiálů směřuje do oblasti elektroniky (stínění elektromagnetického rušení, senzory, pasivní elektronické součástky), zařízení pro uchovávání energie (superkondenzátory, baterie), katalýzy (čištění vody) a inteligentních biomateriálů (tkáňové inženýrství, nosiče léčiv).

V naší práci se věnujeme zejména následujícím tématům:

 • Syntéza a optimalizace elektricky vodivých nanomateriálů
 • Charakterizace v mikro- a nano- měřítku a chemická analýza materiálů
 • Zpracování a testování materiálů pro návrh vysoce výkonných kompozitů
 • Výroba pokročilých funkčních kompozitů získaných z obnovitelných zdrojů
 • Vývoj a testování prototypů elektronických součástek
 • Návrh systémů pro diagnostiku a sběr dat.

Velmi úzce spolupracujeme s následujícími ústavy a institucemi z akademického sektoru:

 • VŠCHT Praha: Ústav chemického inženýrství; Ústav polymerů; Ústav fyzikální chemie; Ústav biochemie
 • Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
 • Ústav makromolekulární chemie, AV ČR
 • Centrum polymerních systémů, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Luxembourg Institute of Science and Technology, Luxembourg
 • University of Mons, Belgium
 • University of Lorraine, France
 • Tanta University, Egypt
 • Egypt-Japan University of Science and Technology, Egypt.

Ve skupině působí 2 docenti, 3 studenti doktorského studia a řada studentů magisterského a bakalářského studia různých programů.

Vybrané publikace výzkumné skupiny

 • Moučka, R., Sedlačík, M., Prokeš, J., Kasparyan, H., Valtera, S., Kopecký, D.: Electromagnetic Interference Shielding of Polypyrrole Nanostructures, Synthetic Metals, 269, 2020, 116573.

Předchozí publikace členů skupiny

 • Kutorglo, E.M., Kovačovič, J., Trunov, D., Hassouna, F., Fučíková, A., Kopecký, D., Sedlářová, S., and Šoóš, M.: Preparation of Carbon-Based Monolithic CO2 Adsorbents with Hierarchical Pore Structure. Chemical Engineering Journal, 388, 2020, 124308.
 • Bautkinová, T., Sifton, A., Kutorglo, E.M., Dendisová, M., Kopecký, D., Ulbrich, P., Mazúr, P., Laachachi, A., and Hassouna, F.: New Approach for the Development of Reduced Graphene Oxide/Polyaniline Nanocomposites via Sacrificial Surfactant-Stabilized Reduced Graphene Oxide, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 589, 2020, 124415.
 • Prokeš, J., Varga, M., Vrňata, M., Valtera, S., Stejskal, J., Kopecký, D.: Nanotubular polypyrrole: Reversibility of protonation/deprotonation cycles and long-term stability. Eur. Polym. J. 115, 2019, 290–297. IF 3,531
 • Valtera, S., Prokeš, J., Kopecká, J., Vrňata, M., Trchová, M., Varga, M., Stejskal, J., Kopecký, D.: Dye-stimulated control of conducting polypyrrole morphology, RSC Adv., 2017, přijato, v tisku. IF 3,108,
 • Kopecký, D., Varga, M., Prokeš, J., Vrňata, M., Trchová, M., Kopecká, J., Václavík, M.: Optimization routes for high electrical conductivity of polypyrrole nanotubes prepared in presence of methyl orange. Synth. Met. 230: 89–96, 2017. IF 2,435
 • Kopecká, J., Mrlík, M., Olejník, R., Kopecký, D., Vrňata, M., Prokeš, J., Bober, P., Morávková, Z., Trchová, M., Stejskal, J.: Polypyrrole Nanotubes and Their Carbonized Analogs: Synthesis, Characterization, Gas Sensing Properties. Sensors 16(11): 1917, 2017. IF 2,677

Kontakty

web