O skupině Laboratoř molekulární elektroniky

Výzkumná skupina Laboratoř molekulární elektroniky (hyperlink na mel.vscht.cz) se zabývá výzkumem v oblasti oblasti elektricky vodivých nanomateriálů (vodivých polymerů, MXenů, grafenu či uhlíkových vláken) a jejich aplikací v oblasti elektroniky (zařízení pro uchovávání energie, senzorů, pasivních elektronických součástech). Při své práci se zabýváme zejména těmito tématy:

 • syntézou, charakterizací a optimalizací organických elektricky vodivých látek
 • designem a elektronovou mikroanalýzou (SEM, EDS) nanostruktur připravených materiálů
 • vývojem a testováním prototypů elektronických součástek
 • návrhem a realizací systémů pro diagnostiku a sběr dat

Při své práci velice úzce spolupracujeme s těmito organizacemi z akademického sektoru:

 • Matematicko-fyzikální fakulta UK
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR
 • Ústav chemického inženýrství VŠCHT Praha
 • Centrum polymerních systémů UTB Zlín

Skupinu tvoří 1 docent, 1 odborný asistent, 2 doktorandi a 4 studenti.

Vybrané publikace

 • Prokeš, J., Varga, M., Vrňata, M., Valtera, S., Stejskal, J., Kopecký, D.: Nanotubular polypyrrole: Reversibility of protonation/deprotonation cycles and long-term stability. Eur. Polym. J. 115, 2019, 290–297. IF 3,531
 • Galář, P., Khun, J., Kopecký, D., Scholtz, V., Trchová, M., Fučíková, A., Jirešová, J., Fišer, L.: Influence of non-thermal plasma on structural and electrical properties of globular and nanostructured conductive polymer polypyrrole in water suspension, Sci. Rep., 2017, přijato, v tisku. IF 4,259
 • Valtera, S., Prokeš, J., Kopecká, J., Vrňata, M., Trchová, M., Varga, M., Stejskal, J., Kopecký, D.: Dye-stimulated control of conducting polypyrrole morphology, RSC Adv., 2017, přijato, v tisku. IF 3,108,
 • Varga, M., Kopecký, D., Kopecká, J., Křivka, I., Hanuš, J., Zhigunov, A., Trchová, M., Vrňata, M., Prokeš, J.: The ageing of polypyrrole nanotubes synthesized with methyl orange. Eur. Polym. J. 96: 176–189, 2017. IF 3,531
 • Kopecký, D., Varga, M., Prokeš, J., Vrňata, M., Trchová, M., Kopecká, J., Václavík, M.: Optimization routes for high electrical conductivity of polypyrrole nanotubes prepared in presence of methyl orange. Synth. Met. 230: 89–96, 2017. IF 2,435
 • Ayad, M. M., Amer, W. A., Kotp, M. G., Minisy, I. M., Rehab, A. F., Kopecký, D., Fitl, P.: Synthesis of silver-anchored polyaniline–chitosan magnetic nanocomposite: a smart system for catalysis. RSC Adv. 7(30): 18553–18560, 2017. IF 3,108,
 • Shishkanova, T. V., Havlík, M., Král, V., Kopecký, D., Matějka, P., Dendisová, M., Mirsky, V. M.: Amino-substituted Tröger’s base: electrochemical polymerization and characterization of the polymer film. Electrochim. Acta 224: 439–445, 2017. IF 4,798,
 • Kopecká, J., Mrlík, M., Olejník, R., Kopecký, D., Vrňata, M., Prokeš, J., Bober, P., Morávková, Z., Trchová, M., Stejskal, J.: Polypyrrole Nanotubes and Their Carbonized Analogs: Synthesis, Characterization, Gas Sensing Properties. Sensors 16(11): 1917, 2017. IF 2,677