O skupině Laboratoř řízení bioprocesů

Předmětem zájmu výzkumné skupiny Laboratoře řízení bioprocesů jsou modelování a řízení procesů využívajících populace živých mikroorganismů k produkci užitečných látek, jako jsou například biopolymery nebo antibiotika.

Jsou zkoumány metody informačního vytěžování dat, metody získávání znalostí z různých typů údajů a informací (časové průběhy, frekvenční spektra) a metody vytváření modelů bioprocesů včetně fyziologických. V oblasti řízení jsou studovány inteligentní metody fyziologického řízení bioprocesů jako jsou znalostní řízení, fuzzy on-line klasifikace fyziologických stavů nebo umělé neuronové sítě jako softwarové senzory.

Teoretické výsledky jsou důsledně ověřovány experimentálními kultivacemi v laboratoři a rovněž aplikovány při vývoji multiagentních znalostních řídicích systémů pro řízení konkrétních modelových bioprocesů. V poslední době jde o produkci mcl-PHA biopolymeru kmenem Pseudomonas putida, nebo o produkci antibiotika nystatin kmenem Streptomyces noursei.

Skupinu tvoří 1 profesor a 6 odborných asistentů.

Vědecko-výzkumné projekty

  • Znalostní řízení biotechnologické výroby antibiotika nystatin, program TAČR Alfa, projekt TA03010165, 2013 – 2015
  • Sustainable Microbial and Biocatalytic Production of Advanced Functional Materials - BIOPRODUCTION, 6. rámcový program EK, integrovaný projekt NMP2-CT-2007-026515, 2006 - 2010
  • Enhanced, Intelligent Processing of Food Wastes using Thermophilic Populations – INTELLTHERMCONTROL, 5. rámcový program EK, projekt QLK3-CT-1999-00004, 2000 – 2004
  • Knowledge-Based Control and Operation of Industrial Productive Bioprocesses, program EK COPERNICUS, projekt ERB-CIPA-CT94-0205, 1995 – 1998

Vzdělávací a rozvojové projekty*

  • Operační program Praha - Adaptibilita (OPPA), Prioritní osa 3 - Modernizace počátečního vzdělávání CZ.2.17/3.1.00/33254, Inovace inženýrsky zaměřených magisterských programů, Hlavní město Praha a ESF 2011 - 2012
  • Grant č.496/2012/A/a Počítačový řídicí systém poloprovozního technologického zařízení, FRVŠ 2012

* vybrané aktivity za posledních 5 let

Kontakty

web