Nová aplikace pro semináře a akce spojené s VaV projekty

Oddělení pro Vědu a výzkum VŠCHT Praha zprovoznilo novou webovou aplikaci na adrese researchapp.vscht.cz, na které budou průběžně zveřejňovány pozvánky na pořádané semináře, akce týkající se zapojování a účasti v projektech výzkumu a vývoje a informace o výzvách na podávání návrhů projektů financovaných z národních i evropských zdrojů. Aplikace je určena zejména pro pracovníky a doktorandy VŠCHT Praha, kteří se mohou  prostřednictvím stránek mj. na pořádané semináře či akce přihlašovat, nicméně po zaregistrování tak mohou činit i zájemci mimo VŠCHT. Přihlášky se přijímají až do naplnění stanoveného počtu uchazečů.

Kategorie článků: