Otevřená výzva v rámci Česko-norského výzkumného programu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Norskou vědeckou radou dne 29. 11. 2013 vyhlásilo Výzvu k předkládání návrhů projektů 2013 v podporované oblasti Bilaterální spolupráce ve výzkumu v rámci Česko-norského výzkumného programu (dříve CZ09 Fond na podporu výzkumu) v Norském finančním mechanismu 2009-2014 (FM 2).

Detailní informace k otevřené výzvě naleznete na webu MŠMT, interní pokyny Oddělení pro vědu a výzkum na intranetu VSČHT.

Kategorie článků: