Přednáška Optimální řízení membránových procesů

Dne 17. 10. 2019 se od 9.00 uskuteční v zasedací místnosti FCHI přednáška na téma

Optimální řízení membránových procesů.

Přednášet bude doc. Radoslav Paulen z STU Bratislava.

 

Anotace přednášky:

Membránové procesy predstavujú sľubne sa rozvíjajúcu technológiu v chemickom a biochemickom priemysle, ktorá sa používa vo výrobe aj v následnom spracovaní. Je im venovaná stále väčšia pozornosť z dôvodu znížených energetických nárokov a vyššej účinnosti dosiahnutých cieľov separácie v porovnaní s tradičnými separačnými technológiami. Hoci predstavujú veľa príležitostí pre optimalizáciu prevádzky, týmto procesom sa optimalizačná komunita doteraz príliš nevenovala. Naša prednáška bude diskutovať existujúcu priemyselnú prevádzku a riadenie membránových systémov. Na zlepšenie existujúceho stavu riadenia a na navrhnutie nových stratégií sa využije teória optimálneho riadenia a matematický model procesu. Neurčitosť modelu procesu sa bude riešiť pomocou techník odhadu intervalových parametrov. Simulácie a experimentálne prípadové štúdie preukážu výhody navrhovaného prístupu.

 

Kategorie článků: