Vědecko-výzkumné projekty řešené ústavem

 • Pružný nanokřemík pro pokročilé Li-ion baterie
  projekt TA ČR č. 21-09830S (hlavní řešitel Fyzikální ústav AVČR, spoluřešitel VŠCHT), 2021-2023
 • Vývoj pokročilých výpočetních algoritmů pro objektivní posouzení pooperační rehabilitace
  projekt INTER-EXCELLENCE č. LTAIN19007, 2019-2021
 • Multikriteriální optimalizace modelů prostorově variantních zobrazovacích systémů
  projekt GA ČR č. GA 17-05840S (hlavní řešitel: FEL ČVUT, spoluřešitel: VSČHT), 2017-2019
 • Nelineární obrazové systémy s prostorově variantní bodovou rozptylovou funkcí
  projekt GA ČR č. GA14-25251S (hlavní řešitel: FEL ČVUT, spoluřešitel: Astronomický ústav AV ČR), 2014-2016
 • Znalostní řízení biotechnologické výroby antibiotika nystatin
  projekt TA ČR ALFA č. TA03010165, 2013–2015
 • Sustainable Microbial and Biocatalytic Production of Advanced Functional Materials - BIOPRODUCTION
  integrovaný projekt 6. rámcového programu EK č. NMP2-CT-2007-026515, 2006-2010
 • Enhanced, Intelligent Processing of Food Wastes using Thermophilic Populations – INTELLTHERMCONTROL
  projekt 5. rámcovho programu EK č. QLK3-CT-1999-00004, 2000–2004
 • Knowledge-Based Control and Operation of Industrial Productive Bioprocesses
  projekt programu EK COPERNICUS č. ERB-CIPA-CT94-0205, 1995–1998
 • Nové přístupy k neuronovým sítím v číslicovém zpracování signálů pro aplikace na identifikaci a modelování systémů
  projekt GA ČR č. 201/94/0130, 1994-1996