Výsledky publikační a patentové činnosti ústavu

2019

KRBCOVÁ, Z., KUKAL, J., MAREŠ, J., HABARTOVÁ, L., SETNIČKA, V. Variational approach to cancerous tissue identification from in vivo Raman spectra. Biomedical Signal Processing and Control. 2019, 49(March 2019), 520-527. ISSN 1746-8094.

KADLEC, K., KMÍNEK, M., KADLEC, P., ALLMAN, T., BARTÁČEK, J., BARTOVSKÝ, T., BIEN, R., BRAUN, V., BRÁZDA, R., BREJCHA, J., BŘEZINA, V., BUBNÍK, Z., COUFALOVÁ, J., ČADIL, J., ČERMÁKOVÁ, Z., ČERNÝ, V., ČIKOŠOVÁ, M., ČURDA, L., DOSTÁL, J., DOSTÁLEK, P., DUB, M., DUDÁŠ, J., FILIP, V., FRÖMMER, R., GAILLAC, B., GILLAROVÁ, S., GREGOROVÁ, E., GRUND, P., HANIKA, J., HENKE, S., HINKOVÁ, A., HLOSKA, J., HOLAS, J., HORÁK, P., HOSTAŠA, J., HOTAŘ, V., HOVORKA, F., HRABALOVÁ, J., HRNČIŘÍK, P., KARÁSEK, J., KASA, S., KLABAN, J., KOLENA, J., KOMP, P., KOPECKÝ, D., KORBÁŘOVÁ, A., KOVAŘÍK, A., KUBÍČEK, J., KUKAL, J., KUNC, I., KUTA, A., LISÝ, A., LÍZR, A., LNĚNIČKA, P., MACHAČ, P., MACHÁČ, J., MACHÁČEK, J., MAREŠ, J., MAXA, D., MIKULEC, M., NÁHLÍK, J., NACHTIGALOVÁ, I., NÁJEMNÍK, J., NIEDERLE, M., NESRSTA, A., NOVOTNÝ, F., NOVOTNÝ, R., PABST, W., PAŠEK, J., PAULOVÁ, L., PÓL, J., PIPEK, P., PŘÍHODA, J., RAJCHL, A., RUE, C., RYCHTERA, M., SCHMIEDBERGER, K., SKŘIVAN, P., SLEPIČKA, D., SLUKOVÁ, M., SOVA, J., SPRING, K., SVOBODA, J., ŠÁRKA, E., ŠEVČÍK, R., ŠKVÁRA, F., ŠTĚTINA, J., TEPER, F., TEPER, I., UHLÍŘOVÁ, T., ULRICH, V., VOLDŘICH, K., VOVSÍK, J., WANNER, J. Measurement and Control of Chemical, Food and Biotechnological Processes. 1. vyd. London: STS Science Centre Ltd., 2019. 1266 s. edition MONOGRAPH. ISBN 978-1-908235-09-1.

KOPECKÝ, D., KADLEC, K. Measurement and Computer Data Acquisition. In: KADLEC, K., KMÍNEK, M., KADLEC, P. (@) Measurement and Control of Chemical, Food and Biotechnological Processes. London: STS Science Centre Ltd., 2019, s. 51. ISBN 978-1-908235-09-1.

KOPECKÝ, D., KADLEC, K. Humidity and Moisture Measurement. In: KADLEC, K., KMÍNEK, M., KADLEC, P. (@) Measurement and Control of Chemical, Food and Biotechnological Processes. London: STS Science Centre Ltd., 2019, s. 30. ISBN 978-1-908235-09-1.

PROCHÁZKA, A., DOSTALOVA, T., KASPAROVA, M., VYŠATA, O., CHARVATOVA, H., SANEI, S., MARIK, V. Augmented Reality Implementations in Stomatology. Applied Sciences. 2019, 9(14), "2929-1"-"2929-13". ISSN 2076-3417.

PROCHÁZKA, A., VYŠATA, O., CHARVATOVA, H., VALIS, M. Motion Symmetry Evaluation Using Accelerometers and Energy Distribution. Symmetry. 2019, 11(7), "871-1"-"871-13". ISSN 2073-8994.

CEJNAR, P., VYŠATA, O., VALIS, M., PROCHÁZKA, A. The Complex Behaviour of a Simple Neural Oscillator Model in the Human Cortex. IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering. 2019, 27(3), 337-347. ISSN 1534-4320.

JARCHI, D., SANEI, S., PROCHÁZKA, A. DETECTION OF SLEEP APNEA/HYPOPNEA EVENTS USING SYNCHROSQUEEZED WAVELET TRANSFORM. 2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Proceedings. Piscataway, New Jersey: IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 1199-1203. ISBN 978-1-4799-8131-1.

KADLEC, K., KOPECKÝ, D. Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření vlhkosti v plynech.. Listy cukrovarnické a řepařské. 2019, 135(2), 77-80. ISSN 1210-3306.

KOPECKÝ, D., KADLEC, K. Měření provozních veličin v cukrovarnictví: Měření vlhkosti v pevných látkách.. Listy cukrovarnické a řepařské. 2019, 135(3), 119–123. ISSN 1210-3306.

HASSOUNA, F., ABO EL DAHAB, M., FULEM, M., DE LIMA HAIEK, A., LAACHACHI, A., KOPECKÝ, D., ŠOÓŠ, M. Multi-scale analysis of amorphous solid dispersions prepared by freeze drying of ibuprofen loaded acrylic polymer nanoparticles. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2019, 53(Říjen), nestránkováno. ISSN 1773-2247.

VOBECKÁ, L., TICHÁ, L., TUČEK, J., ATANASOVA, A., MAŘÍK, K., SLOUKA, Z., HASAL, P., PŘIBYL, M. Enzyme synthesis of cephalexin in aqueous two-phase systems. 2019.

KMÍNEK, M., NACHTIGALOVÁ, I., DOSTÁLEK, P. Control of Pilot Brewery at UCT Prague. In: Measurement and control of chemical, food and biotechnological processes. In: Measurement and Control Chemical, Food and Biotechnological Processes, Volume II: Process Control. London: STS Science Centre Ltd., 2019, s. 10. ISBN 978-1-908235-10-7.

KMÍNEK, M., DOSTÁLEK, P. Automation of Micromaltery. In: Measurement and Control of Chemical, Food and Biotechnological Processes, Volume II: Process Control. London: STS Science Centre Ltd., 2019, s. 7. ISBN 978-1-908235-10-7.

KMÍNEK, M., DOSTÁLEK, P. Automation of Lautering in Breweries. In: Measurement and Control of Chemical, Food and Biotechnological Processes, Volume II: Process Control. London: STS Science Centre Ltd., 2019, s. 5. ISBN 978-1-908235-10-7.

HRNČIŘÍK, P., MOUCHA, T., MAREŠ, J., NÁHLÍK, J., JANÁČOVÁ, D. Software Sensors for Biomass Concentration Estimation in Filamentous Microorganism Cultivation Process. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. 2019, 33(1), 141-151. ISSN 0352-9568. 

BESEDOVÁ, P., VYŠATA, O., MAZUROVÁ, R., KOPAL, J., ONDRÁKOVÁ, J., VALIŠ, M., PROCHÁZKA, A. Classification of brain activities during language and music perception. Signal, Image and Video Processing. 2019, 13(8), 1559-1567. ISSN 1863-1703.

NÁHLÍK, J., KUKAL, J., KOHOUT, J., MAREŠ, J., HRNČIŘÍK, P., VAŘATA, P. Digital Image Analysis for Morphological State Characterization of a Culture of Filamentous Microorganisms in Production of Antibiotics. Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering. 2019, 43(1), 74-83. ISSN 2296-9845.

HRNČIŘÍK, P. Znalostní monitorování a řízení biotechnologických výrobních procesů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. 38 s. ISBN 978-80-7454-832-1.

NÁHLÍK, J., VOVSÍK, J. Bioprocess Control Laboratory. In: Measurement and Control of Chemical, Food and Biotechnological Processes, Volume II: Process Control. London: STS Science Centre Ltd., 2019, s. 13. ISBN 978-1-908235-10-7.

KMÍNEK, M., KUKAL, J., HRNČIŘÍK, P., MAREŠ, J. Modern Methods of Control. In: Measurement and Control of Chemical, Food and Biotechnological Processes, Volume II: Process Control. London: STS Science Centre Ltd., 2019, s. 32. ISBN 978-1-908235-10-7.

TYLOVÁ, N., EGERMAIER, J., TOMEŠ, J., KOHOUT, J., MAREŠ, J. 3D reconstruction of ct scans for visulization in virtual reality. 2019,

KOHOUT, J., EGERMAIER, J., TYLOVÁ, N., MAREŠ, J. Preprocessing CT images for virtual reality based on MATLAB. Intelligent Systems Applications in Software Engineering. 2019, 104649-57. ISSN 2194-5357.

VRBA, J., MAREŠ, J. Introduction to Extreme Seeking Entropy. Entropy. 2020, 22(1), 93-117. ISSN 1099-4300.

KOHOUT, J., EGERMAIER, J., TYLOVÁ, N., MAREŠ, J. Preprocessing CT images for virtual reality based on MATLAB. Intelligent Systems Applications in Software Engineering. Basel: Springer Nature Switzerland, 2019, s. 49-57. ISBN 978-3-030-30328-0.

TYLOVÁ, N., EGERMAIER, J., TOMEŠ, J., KOHOUT, J., MAREŠ, J. 3D reconstruction of ct scans for visualization in virtual reality. Transactions of the VŠB - TU Ostrava, Mechanical Series. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, s. 41-47.

KIM, H., HASSOUNA, F., MUZIKA, F., ARABACI, M., KOPECKÝ, D., SEDLÁŘOVÁ, I., ŠOÓŠ, M. Urease adsorption immobilization on ionic liquid-like macroporous polymeric support. Journal of Materials Science. 2019, 54(24), 14884-14896. ISSN 0022-2461.

KUKAL, J., KRBCOVÁ, Z., NACHTIGALOVÁ, I., ŠVIHLÍK, J., FLIEGEL, K. Variational approach to semi-automated 2D image segmentation. Proceedings of SPIE Volume 11137, Applications of Digital Image Processing XLII. Bellingham, WA: SPIE the International Society for Optical Engineering, 2019, s. "111372H-1" - "111372H-6". ISBN 978-1-5106-2967-7.

POSPÍŠIL, J., FLIEGEL, K., ŠVIHLÍK, J., KLÍMA, M. Evaluating resolution in live cell structured illumination microscopy. Proceedings of SPIE Volume 11137, Applications of Digital Image Processing XLII. Bellingham, WA: SPIE the International Society for Optical Engineering, 2019, s. "1113708-1" - "1113708-9". ISBN 978-1-5106-2967-7.

KUKAL, J., NACHTIGALOVÁ, I., KRBCOVÁ, Z., ŠVIHLÍK, J., FLIEGEL, K. Stationarity testing in 2D image analysis. Proceedings of SPIE Volume 11137, Applications of Digital Image Processing XLII. Bellingham, WA: SPIE the International Society for Optical Engineering, 2019, s. "111372G-1" - "111372G-8". ISBN 978-1-5106-2967-7.

KUTORGLO, EM., HASSOUNA, F., BELTZUNG, A., KOPECKÝ, D., SEDLÁŘOVÁ, I., ŠOÓŠ, M. Nitrogen-rich hierarchically porous polyaniline-based adsorbents for carbon dioxide (CO2) capture. Chemical Engineering Journal. 2019, 360(Neuvedeno), 1199-1212. ISSN 1385-8947.

KUČKOVÁ, Š., CEJNAR, P., ŠANTRŮČEK, J., HYNEK, R. Characterization of proteins in cultural heritage using MALDI-TOF and LC-MS/MS mass spectrometric techniques. Physical Sciences Reviews. 2018, 4(5), 1-15. ISSN 2365-659X.

KUČKOVÁ, Š., CEJNAR, P., ŠANTRŮČEK, J., HYNEK, R. Characterization of proteins in cultural heritage using MALDI-TOF and LC-MS/MS mass spectrometric techniques. In: SABBATINI, L., VAN DER WERF, ID. (@) Chemical Analysis in Cultural Heritage. Berlin: Walter de Gruyter, 2019, s. 13. ISBN 978-3-11-045753-7.

PROKEŠ, J., VARGA, M., VRŇATA, M., VALTERA, S., STEJSKAL, J., KOPECKÝ, D. Nanotubular polypyrrole: Reversibility of protonation/deprotonation cycles and long-term stability. European Polymer Journal. 2019, 115(June), 290-297. ISSN 0014-3057.

CAISBERGER, F., VYŠATA, O., SEDLÁK, V., DOSTÁL, O., KOPAL, J., PROCHÁZKA, A., KUCHYŇKA, J., VALIŠ, M. Outcome Prediction of Bell’s Palsy by Kinect II. Biomedical Journal of Scientific & Technical Research. 2019, 14(5), 1 - 4. ISSN 2574-1241. 

2018